Infopool 4.0

Ochrana údajů

  1. Po odsouhlasení podmínek k použití Vám bude umožněno využití STEINZEUG-Keramo Infopoolu až do odvolání. Za toto používání si Steinzeug-Keramo GmbH neúčtuje žádné poplatky. "použití" Smyslem těchto podmínek je určení trvalého nebo přechodného ukládání, kopírování nebo tisk dokumentů IP k vlastnímu použití ze strany vlastníků hesla registrovaných u STEINZEUG-KERAMO. Zveřejnění dokumentů z Infopoolu v jakékoli formě, i jako výtah, vůči třetím osobám vyžadují ve všech případech souhlas poskytovatele IP.
  2. K přístupu je oprávněn pouze vlastník hesla, předávání uživatelského jména a/nebo hesla třetím osobám není dovoleno. Hesla musí být chráněna před nepovolanými osobami. Při ztrátě IP uživatelského jména a/ nebo hesla nebo při rozpoznání hesla třetí osobou kontaktujte neprodleně STEINZEUG-KERAMO!
  3. Oprávnění k užití může STEINZEUG-KERAMO kdykoli odebrat, bez udání důvodu.
  4. S přihlášením souhlasíte s tím, že mohou být osobní data v uložena v systému např. pro NEWSLETTER službu, výpočty, kontakty apod.
  5. Za úplnost, správnost, bezchybnost a aktuálnost informací dokumentů Infopoolu se neručí. Všechny právní nároky jsou vyloučeny.
  6. Zasílání Infopool-NEWSLETTERu na uvedený mail je odsouhlaseno.