Infopool 4.0

Gegevensbescherming

  1. Na aanvaarding van gebruiksvoorwaarden wordt u, behoudens herroeping, toestemming verleend voor het gebruik van de STEINZEUG-KERAMO Infopool. Steinzeug-Keramo GmbH brengt voor dit gebruik geen kosten in rekening. “Gebruik” in de zin van deze voorwaarden betreft het permanente of incidentele laden, kopiëren of afdrukken van documenten van de IP voor eigen gebruik van de via STEINZEUG-KERAMO geregistreerde wachtwoordeigenaar. Voor openbaarmaking van Infopool-documenten, in elke vorm, ook in samenvatting, alsmede voor doorgifte aan derden moet in alle gevallen toestemming worden verleend door de IP-aanbieder.
  2. Het recht op toegang berust uitsluitend bij de wachtwoordeigenaar; de doorgifte van gebruikersnaam en/of wachtwoord aan derden is niet toegestaan. De wachtwoorden moeten afgeschermd voor onbevoegden worden bewaard. Na verlies van de IP-gebruikersnaam en/of het IP-wachtwoord, of na kennisname van de wachtwoorden door derden, moet onmiddellijk contact worden opgenomen met STEINZEUG-KERAMO!
  3. De gebruiksrechten kunnen op elk moment, zonder opgaaf van redenen, door STEINZEUG-KERAMO worden ingetrokken.
  4. Met deze aanmelding geef ik toestemming dat persoonsgegevens in het systeem worden opgeslagen, die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor de vrijgave van gebruiksrechten, NEWSLETTER-dienst, berekeningen en voor het opnemen van contact.
  5. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de volledigheid, juistheid, actualiteit en foutloosheid van de Infopooldocumenten; elke juridische claim wordt uitgesloten.
  6. Er wordt toestemming verleend voor het verzenden van de Infopool-NEWSLETTER naar het opgegeven e-mailadres.