Infopool 4.0

Ochrona danych

  1. Po zapoznaniu się z warunkami użytkowania zostanie Państwu zapewniona możliwość korzystania z systemu Infopool firmy STEINZEUG-KERAMO do odwołania. Za korzystanie z systemu firma Steinzeug-Keramo GmbH nie pobiera żadnych opłat. „Korzystanie” w ramach niniejszych warunków oznacza stałe lub tymczasowe ładowanie, kopiowanie lub drukowanie dokumentów IP do osobistego użytku przez zarejestrowanego właściciela hasła STEINZEUG-KERAMO. Rozpowszechnianie dokumentów pochodzących z systemu Infopool, w każdej formie, również fragmentaryczne, jak również przekazywanie ich stronom trzecim za każdym razem wymaga zgody dostawcy IP.
  2. Osobą posiadającą upoważnienie dostępu jest jedynie właściciel hasła, przekazywanie nazwy użytkownika i / lub hasła stronom trzecim jest zabronione. Hasła należy chronić przed dostępem nieuprawnionych osób. W przypadku utracenia danych do logowania IP / hasła IP lub wejścia w ich posiadanie przez strony trzecie należy niezwłocznie skontaktować się z firmą STEINZEUG-KERAMO!
  3. Prawo do korzystania może zostać w każdej chwili odebrane użytkownikowi przez firmę STEINZEUG-KERAMO bez podania przyczyny.
  4. Dokonując rejestracji wyrażają Państwo zgodę na to, że w celu przekazania praw do użytkowania, usługi NEWSLETTERA, obliczeń, jak również w celu kontaktu Państwa osobiste dane zostaną zapisane w systemie.
  5. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność, prawidłowość i aktualność informacji, jak również za wolność od błędów dokumentów znajdujących się w systemie Infopool. Wszelkie roszczenia dotyczące tych kwestii zostały wyłączone.
  6. Wyrażają Państwo zgodę na wysyłanie NEWSLETTERA Infopool na podany adres e-mail